Skype Me?! Skype Me?! Skype Me?!
商品搜尋:  
空中飛鼠
3333333
OTG雙頭龍隨身碟
行動電源(輕薄型)
五合一 觸控筆
充電式紅光簡報筆

回首頁 >  產品介紹  > 空中飛鼠  > 空中飛鼠  > 空中飛鼠


產品型號: AM-01
品名: 空中飛鼠
產品型號: AM-01
品名: 2.4G 空中飛鼠
(產品規格)

外形尺寸 : 約135mm(L)× 45mm(W)× 22mm(H)
材質 : ABS材質
重量 : 約68g (僅本體)
距離 : 約15公尺
系統需求 : Windows Android